Tentukan jumlah proton,elektron dan neutron nomor atom dan nomor massa dari Na Cl Xe Ba Ca Br^- Ca^2+ o^2- Al^3+ S^2-

Pertanyaan:

Tentukan jumlah proton,elektron dan neutron nomor atom dan nomor massa dari Na
Cl
Xe
Ba
Ca
Br^-
Ca^2+
o^2-
Al^3+
S^2-

Jawaban:

Na = 11 proton, 11 electron, 12 neutron, no.atom 11, nomor massa 11+12 = 23
Cl = 17 proton, 17 electron, 18 neutron, no.atom 17, nomor massa 17+18 = 35
Xe = 54 proton, 54 electron, 77 neutron, no.atom 11, nomor massa 54+77 = 131
Ba = 56 proton, 56 electron, 81 neutron, no.atom 56, nomor massa 56+81 = 137
Ca = 20 proton, 20 electron, 20 neutron, no.atom 20, nomor massa 20+20 = 40 
Br⁻ = 35 proton, 36 electron, 45 neutron, no.atom 35, nomor massa 35+45 = 80
Ca²⁺ = 20 proton, 18 electron, 20 neutron, no.atom 20, nomor massa 20+20 = 40 
O²⁻ = 8 proton, 10 electron, 8 neutron, no.atom 8, nomor massa 8+8 = 16
Al³⁺ = 13 proton, 10 electron, 14 neutron, no.atom 13, nomor massa 13+14 = 27 
S²⁻ = 16 proton, 18 electron, 16 neutron, no.atom 16, nomor massa 16+16 = 32
Mata Pelajaran : Kimia
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama