Penerapan as salam dalam kehidupan sehari hari

Pertanyaan:

Penerapan as salam dalam kehidupan sehari hari

Jawaban:

Selalu meminta keselamatan kepada Allah
Mata Pelajaran : B. Arab
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama