Pada masa dibuat lagu maju tak gentar

Pertanyaan:

Pada masa dibuat lagu maju tak gentar

Jawaban 1:

Saat jaman penjajahan
.......................................


Jawaban 2:

Pada masa perjuangan atau perang kemerdekaan sekitar tahun 1945-1950


Mata Pelajaran : Seni
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas